Tag: grazia kids

Draga, genetski sam modificirao djecu

Razvojem medicine postalo je moguće ne samo analizirati genetski materijal kako bi se predvidjeli potencijalni zdravstveni problemi nego i intervenirati u gene embrija te provesti liječenja odraslih koji pate od nasljednih poremećaja.