Jedna skupina žena u Jemenu stoji na čelu solarne mikromreže koja je ruralnom stanovništvu omogućila pristup električnoj energiji, a samim ženama financijsku slobodu i stabilnost

Od 2015. godine Jemenom bukti građanski rad koji je ovu zemlju doveo do statusa najveće humanitarne krize na svijetu. Jemen je također i posljednji na listi zemalja u svijetu kad je riječ o ravnopravnosti žena prema Global Gender Gap Indexu Svjetskog ekonomskog foruma, a 2020. godine na listu devastirajućih problema upisao se i COVID-19. Ipak, u jeku spomenutih strahota, jedna se grupa žena izdigla iznad nepostojećih prilika i krize sagradivši solarnu mikromrežu koja osigurava električnu energiju za njihovu ruralnu zajednicu.  Mikromreža predvođena isključivo ženama, smještena u pokrajini Abs, jedna je od tri solarne mikromreže postavljene u Jemenu za čije je vođenje zaduženo najosjetljivije lokalno stanovništvo – žene i mladi ljudi, a projekt je dio Programa za razvoj UN-a. Uzimajući u obzir činjenicu da žene u Jemenu, bez obzira na svoje akademsko obrazovanje, nemaju baš nikakvu priliku za zaposlenje, a time i financijsku samostalnost, 10 žena zaduženih za mikromrežu u Absu postiglo je ono donedavno nezamislivo – postale su vlasnice kompanije, sebi i svojoj obitelji osigurale su stabilan izvor prihoda, a svojoj zajednici pristup električnoj energiji. Naime, prije mikromreža u Absu te pokrajinama Bani Qais i Lahij, električna je energija za lokalno seosko stanovništvo bila preskupa i gotovo nedostižna, pa su stanovnici bili osuđeni na baterijske svjetiljke ili dizel agregate. 

Usprkos početnom omalovažavanju isključivo zbog činjenice što su žene i rade muški posao“, ovih 10 žena besprijekorno vodi solarnu mikromrežu u Absu, a računa se da zbog projekta oko 10 000 ljudi sada ima pristup čistoj električnoj energiji, dok su se računi za struju smanjili za čak 65 posto. Daljnji planovi ovog projekta, koji se smatra prvim privatnim izvorom električne energije u Jemenu, uključuju osiguravanje investicija za izgradnju dodatnih 100 solarnih mikromreža koje bi osigurale neometani rad škola i bolnica. Zapadnom svijetu možda neznatan, no za žene Jemena – ovo je prijeko potreban korak prema slobodi i ravnopravnosti.