ZMAG ekipa ne miruje kada je riječ o djelovanju u smjeru održivog razvoja. Ono najvažnije – edukacija na tu temu – njihova je stalna aktivnost, a ovog puta djeca u su u centru pozornosti odnosno škole kao važna mjesta o širenju svijesti boljeg društva. Otkrili su nam o čemu se radi u sklopu njihovog posljednjeg projekta EduTOPIJA 21.

Aktualni projekt EdUTOPIJA 21 – stvaramo održivu budućnost, koji kroz suradnju raznih društvenih aktera radi na stvaranju ekonomske i socijalne kohezije i održivog razvoja lokalne zajednice, predstavlja Antonia Banović, voditeljica projekta.

“Na putu stvaranja odgovornijeg i održivijeg društva, uloga obrazovanja od posebne je važnosti. Škole su središte zajednice i odgajaju generacije koje dolaze – one stoga mogu i trebaju biti pokretači i nositelji održivog razvoja koji kreiraju lidere (održive) budućnosti. Tako to vidi ZMAG-ov projekt EdUTOPIJA 21 – stvaramo održivu budućnost koji svojim edukativnim programom i participativnim pristupom osnažuje djecu i mlade da postanu aktivni građani koji će se znati odnositi prema izazovima 21. stoljeća, s osjećajem solidarnosti i odgovornosti prema svojoj lokalnoj zajednici, ekosustavima planeta i budućim generacijama.”

EdUTOPIJA 21 – stvaramo održivu budućnost projekt je koji postavlja školu u središte zajednice kao pokretača i nositelja održivog razvoja. Zašto su škole najbolji mogući prostor primjene održivog razvoja?

“Škole su mjesta koje odgajaju generacije koje dolaze, što ih čini neophodnim dionicima na putu stvaranja održivog društva i planete. Većina se obrazovnih stručnjaka slaže da bi jedan od glavnih ciljeva škola trebao biti obrazovati djecu kako bi postigli dobrobit za sebe i društvo kojeg su dio. Obrazovanje bi tako za jedan od važnih ciljeva trebalo imati razumijevanje suvremenih društvenih proturječnosti te osposobljavanje za mogućnosti djelovanja u odnosu na njih. No, kako bi se to postiglo, pojam učenja u formalnom obrazovanju je potrebno transformirati. Škole bi takvom transformacijom postale mreže učenja koje će odražavati potrebe i probleme zajednice čiji su sastavni dio.”

Kroz niz edukativnih predavanja, praktičnih radionica i volonterskih akcija namijenjenih osnovnoškolcima EdUTOPIJA 21 djecu i mlade na inovativan način uči o održivom razvoju. Kojim temama održivog razvoja se projekt bavi te koje inovativne metode provodi?

“Teme održivog razvoja o kojima se djeca uče kroz ovaj projekt su brojne pa smo ih podijelili u tri dijela: ekološki, društveni i ekonomski. Tako u ekološkom dijelu djeca primjerice uče o zdravoj prehrani, održivoj potrošnji, otpadu i plastici, u društvenom dijelu zastupljene su teme ljudskih prava i demokratskog građanstva, dok se u ekonomskom dijelu djeca upoznaju s modelima proizvodnje i potrošnje koje štite planet i ljude.

Kroz projektne aktivnosti se pazi i na ravnotežu između metoda poučavanja te se pored predavanja i prezentacija iznimna pažnja posvećuje radionicama. Radionice slijede podjelu na ekološki, društveni i ekonomski dio, a djecu uče praktičnim koracima koje mogu poduzeti već danas kako bi doprinijeli stvaranju održivijeg planeta sutra. Učenici tako svladavaju vještine recikliranja, kompostiranja, izrade prirodne kozmetike, prepoznavanja samoniklog bilja, ali i vještine pravedne trgovine i odgovorne potrošnje.

Kako bi se dodatno potaknula participacija i uključenost, djeca imaju priliku sama odabrati predavanja i radionice iz bogate riznice ZMAG-ovog edukativnog programa za održivi razvoj, s obzirom na njihov interes i potrebe.”

Projekt osnažuje djecu i mlade da postanu aktivni građani koji će se znati odnositi prema izazovima 21. stoljeća, s osjećajem solidarnosti i odgovornosti prema svojoj lokalnoj zajednici, ekosustavima planeta i budućim generacijama. Koji su izazovi pritom ključni i koja znanja, ali i vještine, stavove i vrijednosti bi svako dijete trebalo usvojiti kako bi moglo djelovati prema održivoj budućnosti?

“Vrijednosti, način života i stavovi uspostavljaju se od rane dobi pa je zato uloga obrazovanja od posebne važnosti u stvaranju aktivnih građana koji će znati odgovoriti na izazove 21. stoljeća. Vrijednosti koje su pritom ključne, a koje oblikuju i socijalne i emotivne kompetencije mlade osobe su vrijednosti ljudskog dostojanstva, poštovanja, jednakosti, pravde, odgovornosti, globalnog razmišljanja, kulturne raznolikosti, slobode, tolerancije i demokracije. Te bi vrijednosti pomogle oblikovati zajedničku budućnost izgrađenu na dobrobiti pojedinaca, lokalnih zajednica i planeta.

Vrijednosti također informiraju i vještine i kompetencije za 21. stoljeće, kao što su građanska pismenost, međukulturne vještine, vještine kritičkog razmišljanja, rješavanja problema, inovativnog pristupa te komunikacije, suradnje i informiranja.

Te su kompetencije potrebne za rješavanje izazova koje pred nas postavlja globalizacija, demografske promjene, klimatske primjene, tehnološki napredak i mnoge druge. Ove vrijednosti i vještine zajedno su namijenjeni stvaranju samosvjesne, odgovorne osobe te aktivnog građanina i dionika na putu stvaranja odgovornijeg i održivijeg društva.”

U fokusu EdUTOPIJE 21 je učenje, ali i aktivan i participativan pristup. Na koji način EdUTOPIJA 21 potiče kreativno i kritičko razmišljanje, preispitivanje prevladavajućih obrazaca ponašanja u društvu i aktivno sudjelovanje u kreiranju pozitivnih promjena?

“Jedna od metoda podučavanja u EdUTOPIJI 21 odnosi se na uključivanje samih učenika i učenica u proces stvaranja i realizacije održivih i pravednih rješenja te razvijanje osjećaja za volontiranje, rad u lokalnoj zajednici i pomaganje potrebitima kako bi se na životnim situacijama pokazalo da je održivi razvoj bitan i za osnaživanje ekonomske i društvene kohezije.

U praksi to znači da djeca uz radionice kroz koje usvajaju praktična rješenja za održivu svakodnevnicu, pohađaju i radionice tijekom kojim uče kako kritički razmišljati, kako raditi u timu, kako prepoznati izazove u svojoj lokalnoj zajednici i u svijetu i u konačnici – kako oblikovati i realizirati rješenja na te izazove. Sedam timova djece s kojima radimo će pri kraju ovih radionica imati konkretne prijedloge za neke od lokalnih izazove koje će predstaviti na završnom događanju, a koje će sami međusobno ocjenjivati. Nastojanje svih projektnih partnera – udruge ZMAG, grada Velike Gorice te lokalnih škola – je da se neka od tih rješenja i realiziraju.

Nadalje, tijekom projekta se organizira i niz volonterskih akcija koje za cilj imaju poticanje iskustvenog načina odgoja djece i razvoj svjesti o važnosti aktivnog djelovanja u društvu. Volonterske akcije odvijaju se u samim školama te u socijalno uslužnim organizacijama i ustanovama na području grada Velike Gorice.”

Projekt razvija inovativne metode rada s djecom i mladima koje će škole i obrazovne institucije moći koristiti u daljnjem obrazovanju za održivi razvoj te postavlja temelje za pokretanje sličnih inicijativa u lokalnoj zajednici u budućnosti. Kako se to ostvaruje i koji alati se koriste u tu svrhu?

“Projekt EdUTOPIJA 21 je zamišljen kao inicijativa promjene prema razumijevanju i korištenju održivog razvoja u svakodnevnom životu djece, mladih i lokalne zajednice. Projekt počiva na sinergiji organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija i lokalne samouprave na dugoročnu korist lokalnoj zajednici, a nakon diseminacije rezultata i cjelokupnom društvu.

Kroz projekt se razvijaju brojni alati koji će biti temelj za pokretanje sličnih inicijativa u drugim lokalnim zajednicama. Primjerice, publikacija Alati za suradnju škola i lokalne zajednice za održivi razvoj koja je prevedena i objavljenja u sklopu projekta daje primjere, modele i alate koje škole, udruge, i druge odgojno obrazovne institucije mogu koristiti za poticanje suradnje između relevantnih dionika u lokalnoj zajednici. Nadalje, 7 obrazovnih modula oblikovanih tijekom projekta imaju za cilj razvoj interdisciplinarnih vještina učitelja i nastavnika, zaposlenika udruga civilnog društva i djelatnika javne uprave za stvaranje dugoročne suradnje škola i lokalne zajednice za održivi razvoj. Jedan od rezultata projekta će biti i preporuke za pokretanje suradničkih inicijativa u lokalnim zajednicama koje doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja

Projekt je dizajniran da osigura participaciju i sudjelovanje ne samo svih bitnih aktera u obrazovnim politikama lokalne zajednice, već i ciljanih skupina i krajnjih korisnika – djece i mladih. To je važno jer se time razvija sposobnost za inicijativu i osjećaj odgovornosti pa time djeca i mladi prestaju biti pasivni konzumenti obrazovnog sadržaja. Na taj način cjelokupna lokalna zajednica razvija kulturu održivosti i orijentiranosti na akciju i aktivan odnos prema održivom razvoju.”