U četvrtak, 1. kolovoza, u 20.00 sati u Galeriji Bačva, Doma HDLU  (Trg žrtava fašizma 16) otvorit će se izložba Saše Živkovića, Grey Field

“Saša Živković (1970.) dijalektikom stvaranja, trajnom mijenom prostor-vrijeme kontinuuma optičke iluzije utemeljene na polaritetima sivo-bijelo ostvaruje začarani krug. Krug je proširena točka, a kugla kojom je Platon podrazumijevao ljudsku dušu prošireni je krug, što je analogno zaokruženosti kozmosa u kojem ništa ne miruje, već se sve kreće. Poput odnosa između negativ-pozitiv slike u kojemu se jedno odražava u drugome, Saša završnim opredmećenjem između matrice sazdane od pijeska i kontrastne podloge prostire dvodijelnim nijansama akromatske sive koja je ujedno i poveznica i razdjelnica – treći dio esencije crno-bijele iluzije (…)

(…) Saša ukazuje na neopisivo i nikada do kraja obuhvaćeno značenje simbola, na proces individuacije pojedinca koji, težeći ravnoteži među emocijom, osjetilnosti, intuicijom i misaonosti u ovome besmislenom svijetu, pokušava osvijestiti vlastito nesvjesno i doseći psihičku cjelovitost. To je složena i višeznačna simbolika mandale koja premašuje dosege ove interpretacije, vodeći nas do teme značenja, psihe i vizualnih umjetnosti.

Sašina je prostorna slika višeperspektivna. U tome i leži njezina, nikada do kraja iscrpljena, snaga. Ona je odraz unutarnje stvarnosti. To je bit trolisne iluzije. Moramo u nju vjerovati ili optička čarolija viđena iz Božje perspektive nestaje.