Rijetko se nađu umjetnici koje od rane mladosti definiraju čvrsti stavovi, jasne vizije i visoka moralna načela. Jedan od takvih zasigurno je bio Ratko Petrić.

Njegovu retrospektivu koja daje “prvi integralni kritički presjek cjelokupnog opusa” možete pogledati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu još samo ovaj tjedan tj. do nedjelje 13. lipnja 2021.

Cro-Cromanjonac, Najstariji Cro-Cro (iz ciklusa Kipleraj), poliester, 1997.; foto Ana Opalić i Darko Bavoljak

Kao što je na izložbi, ali i u bogatom pratećem katalogu više puta istaknuto, Ratko Petrić bio je žestoki kritičar anomalija društvenih sustava i pojava kojima su se ograničavale i potiskivale ljudske slobode i vrijednosti, a svoje stavove je izražavao jasno, izravno i snažno te je društveni angažman bio nezaobilazni dio njegovog umjetničkog djelovanja.

Na izložbi možete razgledati izbor iznimnih radova iz najvažnijih ciklusa, a posebno je zanimljiv dio posvećen djelovanju unutar grupe Biafra kao i “Izložba u izložbi o izložbi” koja će svakako biti zanimljiva kako likovnim umjetnicima tako i kustosima, jer unutar nje Petrić “demistificira i parodira ritual otvorenja izložbe, ali i vlastitu poziciju umjetnika “u raljama” sustava tj. propitkuje nejasne kriterije određivanja “velikog”, “srednjeg” i “malog” umjetnika – etiketiranje koje je i sam doživio.”

Portret likovne grupe Biafra, poliester, različiti materijali, 1981.; foto Ana Opalić i Darko Bavoljak

Autorica koncepta i kustosica izložbe je muzejska savjetnica Nataša Ivančević, a retrospektivom i tekstovima u katalogu obrađene su sve dionice Petrićeva opusa te su pojedini autori obradili različita područja autorova djelovanja: Koraljka Alavanja (spomenici i javna plastika), Frano Dulibić (crtež, karikatura, strip, grafika), Nataša Ivančević (kiparski opus), Lovorka Magaš Bilandžić (dizajn plakata i tiskovina) i Snježana Pintarić (parkovi skulptura Ratka Petrića, Aleja skulptura na savskom nasipu).

Iako razgledavajući izložbu spoznajemo heterogenost izričaja i medija u kojima je Ratko Petrić djelovao, ono što ih objedinjuje jest jedinstvenost ideje, poruke i moralnih načela kao i činjenica da je neovisno o promjenama unutar opusa u fokusu uvijek bio i ostao – čovjek.

Pečat, poliester, 1973.; foto Ana Opalić i Darko Bavoljak

Valja istaknuti kako je Ratko Petrić bio vrlo posvećen i aktivan u području javne skulpture, pa tako na izložbi saznajemo kako je realizirao 49 skulptura i 10 spomenika u javnom prostoru. Ako posjetite Zadar, uz koji je umjetnik bio vezan cijeli život, moći ćete vidjeti mnoge njegove izvedbe, jer je tijekom života za javne površine Zadra i okolice ostvario pet spomenika i ukupno 29 skulptura. Dio izložbe posvećen javnoj plastici i spomenicima prati tekstualna legenda s citatom Ratka Petrića koji savršeno sumira njegov odnos prema skulpturi: “Kao kipar želim da moje djelo živi među ljudima umjesto u izolaciji ateljea. Noviji gradski ambijenti postaju okrutno bezlični, stil života posao – spavanje. Društvo bi trebalo ‚iskoristiti’ svoje umjetnike – inače se može dogoditi da izumru kao dinosauri!”

Naziv retrospektive “Baciti istinu u lice!” nije mogao biti bolji. Ratko Petrić je doista kroz svoj rad nastojao probuditi promatrače, jer mu se činilo da su ljudi otupili na probleme svijeta i da su suviše fokusirani na sebe. Koristio se ironijom, sarkazmom i groteskom kroz svoje radove kako bi direktno utjecao na svijest promatrača. Ujedno je bio jedan od rijetkih umjetnika koji se nije fokusirao isključivo na vlastiti rad, već se podjednako borio za prava i slobodu malog čovjeka, ali i prava kolega umjetnika kao i autonomnost vlastitog rada.

Ljuske, poliester, 1989.; foto Ana Opalić i Darko Bavoljak

flash!

Neovisno o vremenu u kojem je živio, njegovi radovi i dan danas nose univerzalne poruke i duh borbe koji su itekako primjenjivi na aktualno vrijeme u kojem živimo kao i na probleme s kojima se suočavamo. Upravo zato bi svakako preporučili da odvojite sat ili dva i posjetite ovu jedinstvenu i iznimno relevantnu, tematski i izvedbeno vrlo zanimljivu te muzeološki kvalitetno realiziranu i prezentiranu izložbu.