Prva inicijativa za javni voćnjak u Zagrebu pokrenuta je prošle godine na Jarunu, a realizaciji ideje pridružila se i udruga ZMAG.

U mnogim gradovima svijeta, a odnedavno i u našem Varaždinu, sade se javni društveni voćnjaci sa plodovima koji pripadaju svim građanima besplatno. Javni voćnjaci ne samo da doprinose ozelenjivanju gradova i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, nego su i mjesta druženja, igre i učenja. Porast broja urbanih vrtova u našim gradovima posebno je prisutan u razdoblju pandemije, a Inicijativu za javni voćnjak na Jarunu pokrenula je sociologonja Vesna Janković prošle godine, s ciljem prenamijene livade između ulice A. Stipančića i V. Ranogajca. Inicijativa se, od tada, povezala s ostalim stručnjacima, lokalnim i nacionalnim ekološkim udrugama, između ostalima i udrugom ZMAG, te je pokrenuta i komunikaciju s nadležnim gradskim uredima.

U srijedu 26.1. održan je i prvi zoom sastanak zainteresirane javnosti na kojem su građani upoznati s potencijalom prostora i primjerima dobre prakse, te su ujedno prezentirane i prve skice mogućeg krajozbrznog uređenja livade po principima permakutlure, koje je izradila krajobrazna arhitektica Petra Pavleka iz ZMAG-a.

Više detalja, kao i sami tijek inicijative, možete pratiti uključivanjem u Facebook grupu Inicijativa za javni voćnjak na Jarunu.

Foto: ZMAG