Sukladno direktivama EU sve države članice imaju do 3. srpnja 2021. obavezu zabrane stavljanja na tržište plastičnih proizvoda na jednokratnu uporabu.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iz tog je razloga donijelo novi Zakon o gospodarenju otpadom koji zabranjuje jednokratnu plastiku u Hrvatskoj i stupa na snagu dva dana ranije od predviđenog, 1. srpnja 2021. Jednokratni proizvodi poput štapića za uši, pribora za jelo i tanjura, spremnici i čaše za napitke uključujući plastične čepove, pa čak i plastični pomoćni štapići kojima se učvršćuju baloni, bit će zabranjeni. Većina nas najveću će promjenu osjetiti zabranom prodaje laganih plastičnih vrećica za nošenje debljine veće od 15 i manje od 50 mikrometara.

Direktivama EU doneseni su i novi viši ciljevi gospodarenja otpadom koji se odnose na odvajanje i recikliranje te se zakonski i kroz praksu moraju primijeniti do 2035. Tako najmanje 55 % mase komunalnog otpada mora završiti reciklirano i spremno za ponovnu uporabu do 2025., dok taj postotak do 2030. iznosi 60 %, a do 2035. – 65 %. Također, količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada mora biti najviše 10 posto mase ukupnog proizvedenoga komunalnoga otpada do 2035. Čini se kako nas čekaju neka pametnija vremena po pitanju zbrinjavanja otpada.

 

Foto: Unsplash/Karina Tes