(Dekanica TTF-a Gordana Pavlović i predsjednik uprave Varteks Nenad Bakić)

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i VARTEKS potpisali su 11. ožujka 2019. sporazum o suradnji kojem su konačni cilj višestruki neposredni i posredni pozitivni utjecaji na cjelokupno njihovo poslovanje, ali i poslovanja čitavog sektora tekstilne, odjevne i modne industrije u Hrvatskoj.

Među glavnim ciljevima je lakše uvođenje studenata u svijet mode i tehnologija, stvaranje mladih stručnjaka sa širokim spektrom znanja i razumijevanja cjelokupnog procesa dizajniranja, proizvodnje odjeće te pružanje mogućnosti stipendiranja studenata svih smjerova, obuhvaćenih djelovanjem Fakulteta i njihovog zapošljavanja po završetku studija od strane Varteksa i drugih trgovačkih društava u sektoru. Što je stvarno hvalevrijedan projekt, s obzirom da su studenti TTF-a teško nalazi svoj put nakon zavšetka studija.

TTF i Varteks surađivat će na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebice kroz:
1. Znanstveno-istraživački i umjetničko-istraživački rad, što uključuje i suradnju na istraživačko-razvojnim projektima, prijavu i realizaciju zajedničkih istraživačko razvojnih projekata financiranih prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, kroz povezivanje s međunarodnim dionicima, sklapanje sporazuma o partnerstvu za razvoj novih tehnologija i proizvoda, suradnja u segmentu izrade doktorskih disertacija i projektnih zadataka u okviru doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija i izradu studija i ekspertiza.
2. Razvoj obrazovnih programa, što uključuje izobrazbu zaposlenika tvrtke Varteks kroz specijalističke seminare, radionice, predavanja te poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija, suradnju u razvoju naobrazbe i izobrazbe kroz razvoj koncepta cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja, stručno i praktično usavršavanje studenata Fakulteta kroz studentske prakse, radionice, stručna predavanja itd.

Kao prvi konkretni korak u suradnji TTF i VARTEKS je pokretanje projekta „Razvoj mladih dizajnera“ u okviru kojeg će VARTEKS donirati / uložiti tkanine iz zaliha i arhiva svog, sada zatvorenog, proizvođača tkanina TIVAR, koji je proizvodio vunene i druge tkanine iznimne kvalitete i za vodeće svjetske modne kuće. Studenti TTF-a će uz vodstvo nastavnika TTF-a moći slobodno odabrati sve potrebne tkanine za samostalno kreiranje prototipova odjevnih predmeta te će uspješni prototipovi biti prezentirani na posebnoj reviji, a VARTEKS-a će otkupiti prava za serijsku proizvodnju najuspješnijih. Ovime će studenti steći uvid u cjelokupni proces u stvaranju odjeće od ideje, preko odabira tkanina do realizacije te konačne prezentacije i kasnije mogućeg plasmana na tržište, uz poštivanje zadanih okvira i rokova izvršenja.