Pariz je ovih dana donio odluku kako želi pojednostaviti prikupljanje biootpada svojim stanovnicima, a od 7. rujna ta je odluka stupila na snagu kroz mnoge pametne akcije koje se provode u gradu.

Dok u Zagrebu još uvijek nismo sigurni gdje završava naš biootpad nakon što su podijeljeni milijuni vrećica za njegovo posebno odlaganje, Pariz se čini tisućama zelenih milja daleko. Naime, biootpad je iznimno koristan ostatak potrošnje i moguće je od njega, između ostalog, proizvoditi biogorivo te iznimno važna prirodna gnojiva za koja želimo da se čim više koriste u poljoprivredi.

U Parizu će stanovnici tako moći svoj biootpad jednostavno odlagati na predviđenim mjestima za to u sklopu nekoliko važnih gradskih tržnica. Ovako organizirano pojednostavljeno prikupljanje je konkretan način kako možemo djelovati na dnevnoj bazi u zaštiti okoliša i podizanju kvalitete života. U Parizu to znaju i cijene.

Štoviše, još od 2015. godine uprava grada provodi organizirano prikupljanje otpada na ukupno 55 otvorenih i 8 natkrivenih tržnica te u čak 95 gradskih restorana. U 75 škola djeca su posebno educirana o prikupljanju otpada. Godine 2017. pokrenuta je ekološka kampanja za poticanje urbanog kompostiranja u kućanstvima. Tada je besplatno podijeljeno mnoštvo spremnika za biootpad kako bi se olakšalo kompostiranje koje je čak bilo i obavezno u pojedinim arondismanima.

 

Foto: Unsplash