Deseto izdanje Platformata tijekom deseta dana trajanja festivala ugostilo je brojne umjetnike splitske i hrvatske scene, ali i poneke inozemne goste.

Platformat 10

Predstave, projekcije filmova, izložbe, skate contest, radionice, kviz, edukacije, predavanja, tribine te dj večeri i koncerti svakodnevno su privlačili svoju publiku. Koncerti bendova RØLØ, From another mother, Porto morto i DB Indoš & Trobecove krušne peći, kao i KLFM-ovi dj-evi te dj Demian (aka Mrle) zabavljali su splićane u večernjih satima festivala.

Festival je pokazao kako je stigla nova generacija, mlada, energična i otvorena, spremna na participativno sudjelovanje u stvaranju programa u Domu mladih. Pokazali su to ne samo kao gledatelji programa već i volontirajući na festivalu.

Dokaz je to kako je u Domu mladih publika mnogo više od samih gledatelja i pasivnih korisnika, ona je i aktivni sudionik. Zato se o uključivanju građana i demokratizaciji Doma mladih kao javnog resursa pričalo i na tribini u sklopu Platformata na kojoj se raspravljalo o dokumentu Kodeksa dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva. Kodeks donosi preporuke i smjernice za uspostavu civilno-javnog partnerstva što zapravo podrazumijeva dijeljenu odgovornost za prostor i sadržaje između civilnog društva i javne uprave, ali i među korisnicima prostora.

Platformat je definitivno prezentirao drugačiju kulturnu ponudu koja se producira u Domu mladih i time učvrstio položaj Splita na mapi svjetskih urbanih centara koji nude suvremene poglede i pristupe kulturi.

Fotografije: Damira Kalajžić i Marita Bulimbašić