Iz arhiva

Pet glumica, jedan glas

Okupili smo pet glumica iz predstave “Ljudski glas” i s njima prošli teme od ljubavi, politike i aktivizma