Feljton

Massimo Bottura – sanjar s pregačom

“Razuman čovjek prilagodi se svijetu; nerazumni ustraje u pokušaju prilagoditi svijet sebi. Stoga, sav napredak ovisi o nerazumnom čovjeku”, George Bernard Shaw.