U petak 25. studenog u 19 sati u Garaži Kamba, u dvorištu Ilice 37 održat će se zanimljiva izložba. Posjetitelji će doživjeti interaktivnu zvučnu instalaciju za dvoje posjetitelja koja je sačinjena od manipulacije dvanaest audio snimki odbačenog klavira iz Markgraf-Rüdiger Straße u Beču.

“Markgraf-Rüdiger Piano” Bojana Gagića

Snimke se aktiviraju dodirom lista biljke. Dvanaest fotografija unutrašnjosti piana snimljeno je pinhole kartonskim aparatom na istrošenim Posdam crno-bijelim filmovima. Trajanje svake pojedine ekspozicije odgovara trajanju određenog zvučnog zapisa. Da bi mogli pogledati i čuti instalaciju potrebno je da povedete sa sobom nekog tko će stajati na senzoru koji pali svjetlo.

No što ćete vidjeti i čuti? “Sarah je odlučila svirati klavir. Na buvljaku je kupila jeftini, ali lijepi upright piano. Nakon što je s prijateljima obavila transport na lokaciju Markgraf-Rüdiger, shvatila je da neki bitni dijelovi nedostaju i da je klavir neupotrebljiv. Nekoliko dana kasnije pretvorila ga je u whiskey buffet. Lijep komad namještaja u dnevnom boravku. Ja ne volim whisky, ne volim baš pretjerano niti namještaj. Prvi puta kada sam došao u njezin stan svidio mi se taj klavir jer je tupavo stajao u dnu sobe opsjednut na pola praznim bocama, preskakajućim mačkama, neispravnim gramofonskim pojačalom i ponekom biljkom. Dok je Sarah bila vani snimio sam zvukove kuckanja, udaranja, napinjanja žica, grebanja u toj istrošenoj zvučnoj buffet kutiji. Kasnije su te snimke modulirane iz želje da se od naizgled mrtvog, neupotrebljivog predmeta dobiju upotrebljive zvučne strukture. Rezultat je ovo što čujete. Biljku čiji listovi aktiviraju zvuk sam skinuo sa klavira dok Sarah nije gledala. Senzor za svjetlo je tu zato da možete povesti nekog sa sobom. Moglo je i bez njega.” – objasnio je umjetnik, autor Bojan Gagić.

Autor je počeo svoj rad i djelovanje krajem osamdesetih performansima i akcijama uglavnom vezanim za rad sarajevske grupe Neue Urform, te zagrebačkih umjetničkih grupa Kokowa, Rotor i Clair Obscure. Krajem devedesetih kroz platformu MAPA (Moving Academy for Performing Arts) započinje rad na različitim kazališnim projektima, sudjelujući u produkciji predstava, izradi multimedijalnih sadržaja, dizajna zvuka i svjetla te surađuje s umjetnikom Josipom Zankijem na nizu projekata koji preispituju odnos prema smrti. Sustavno se bavi sound artom i field recordingom, objavljuje poetske zapise u književnim časopisima i potpisuje tehničku realizaciju kazališnih, filmskih i glazbenih festivala.

Autor je i glazbe za kratke eksperimentalne i animirane filmove uglavnom domaćih autora, kao i dizajna svjetla i zvuka za kazališne predstave. Snimio je i nekoliko kratkih eksperimentalnih filmova. Zajedno s Miodragom Gladovićem razvio je izvedbenu tehniku luminoakustike – pretvorbe svjetla u zvuk korištenjem fotonaponskog efekta solarnih panela. Suosnivač je i zagrebačke platforme za nove zvučne izražaje Sinelinea. Za svoj je umjetnički rad više puta nagrađivan, a ovom impresivnom životopisu sada dodaje i interaktivnu instalaciju kojoj, da bi ju doživjeli u potpunosti, morate pristupiti s pratnjom!

Fotografije: Garaža Kamba, HDLU