Svijet se kreće prema potencijalno katastrofalnim scenarijima ako ne uspijemo brzo zaustaviti i preokrenuti negativne trendove deforestacije i ispuštanja stakleničkih plinova. S tom namjerom su se dr.sc. Dušan Jelić, Goran Ladišić i Martina Šimunković, troje entuzijasta i ljubitelja prirode i ekologije, a istovremeno stručnjaci za različita područja, okupili i osmislili novi hrvatski projekt O2.

O2 je projekt razvoja osviještenosti i potrebe zaštite šuma kroz socijalno pogonjenu sadnju stabala tj. šuma. Osmislili smo lako dostupne proizvode kojima želimo potaknuti osvještavanje baš svakog pojedinca na društveno odgovorno ponašanje. To su Koogle Earth i Forest In The Box s inovativnom formulom koja omogućava korisniku da sam uzgoji stablo te Seed Bombs, biorazgradive kuglice sa sjemenkom drveta. Svo sjeme ima deklaraciju porijekla (certifikat), a u ponudi su samo autohtone i neinvazivne vrste, govori mi Goran Ladišić, jedan od pokretača ovog novog hrvatskog projekta O2.

Ovaj novi zeleni projekt okupio je troje različitih ljudi s ciljem izrade prirodnih i ekoloških rješenja za uzgoj mladice drveta i pošumljavanje s krajnjim ciljem smanjenja CO2. Prva dva proizvoda, Koogle Earth i Forest In The Box, omogućavaju korisniku da sam uzgoji stablo, a nakon što stablo poraste do veličine pogodne za presađivanje, presađuje ga se u prirodu.

Objavljuje Projekt O2Srijeda, 26. kolovoza 2020.

Koogle Earth je ručno puhana staklena kugla koja ima ulogu staklenika kao idealnog inkubatora za rast sjemena i razvoj mladice drveta. Ručno obrađen stalak za kuglu oblikuje se od opožarenog drveta te je time projekt O2 uključen i u čišćenje područja nakon požara kako bi se iskoristili ostaci izgorenog drveta.

Forest In The Box čini drvena kutija s pripremljenim materijalom za uzgoj više sadnica stabala u posudicama od recikliranog papira. Izrađena je od 100 % biorazgradivih materijala i edukativnog je karaktera, a namijenjena je obiteljima s djecom, vrtićima i školama kao dio kurikuluma o klijanju bilja.

Seed Bombs su samoklijajući paketići sjemena drveta koji se automatizirano izbacuju iz zraka pomoću drona, kako bi se što efikasnije provelo pošumljavanje teško dostupnih opožarenih, posječenih ili degradiranih područja. Sjeme koje se koristi u samoklijajućim paketićima načinjenih od smjese različitih omjera gline, pijeska i prirodnog supstrata, isključivo je od autohtonih vrsta drveća, specifičnih za područje koje se pošumljava.

Trenutno razvijamo web aplikaciju radnog imena Tree for Life koja će korisniku pružati informaciju o lokacijama pogodnim za sadnju stabla, informacije o tome gdje se nalazi najbliže područje za sadnju, koje se vrste preporučuje saditi na tim područjima, u koje vrijeme, način sadnje, a sve to će se moći pratiti i takve aktivnosti i objavljivati na društvenim mrežama, objašnjava Goran planove na kojima se već i radi.

Cilj Projekta O2 je poticanje osobne ekološke aktivnosti koja donosi zadovoljstvo, osjećaj korisnosti, pripadnosti i motivacija kojom pojedinac potiče okolinu na isto. Proizvodi iz projekta O2 su lako dostupni na tržištu, lokalno proizvedeni, cjenovno prihvatljivi, dizajnerski osmišljeni i estetski oblikovani te društveno i ekološki korisni. A ako se i vama ovaj projekt svidio na prvu, kao i nama, javite im se ovdje.

 

Foto: PR