Zagreb svake godine ima tih nekoliko punktova u gradu koji s kasnim proljećem pa sve do rane jeseni žive cijelo vrijeme, gdje su ljudi stalno vani, do kasno u noć, gdje je mnogo društvenih i kulturnih sadržaja, a Martićeva ulica, dio kod Trga Grge Martića tzv. “Mala Martićeva” je vjerojatno jedno od top tri takve Zagrebačke lokacije.

Mala Martićeva

S Booksom, njezinim redovitim programom i svirkama u parku, kafićem Programom, pizzerijom Park i brunch barom Fetiš ovo je mikrolokacija u koju svi rado navraćaju, borave, i druže se.

Odnedavno je “Mala Martićeva” zatvorena za kolni promet i kako bi pješacima taj dio bio još i bliži, još više pješački, Grad Zagreb je odlučio kolnik s te strane Martićeve oslikati. Autor odabranog projekta je Boris Bare, a financira se putem granta Bloomberg Asphalt Art inicijative.

Danas u 17 sati je otvorenje ukrašene “Male Martićeve”, donosimo fotografije kako sada izgleda!