Dolaskom u Hrvatsku inovativne mobilne aplikacije MovieReading osigurana je inkluzija i pristupačnost filmova, serija i ostalih audiovizualnih sadržaja odraslim osobama i djeci s oštećenjem vida

U svijetu postoje milijuni ljudi s oštećenjima vida koji nisu uključeni u iskustvo «zajedničkog» gledanja filmova. Odrasle osobe s oštećenjem vida kao i slijepa i slabovidna djeca i mladi, imaju jednako pravo na dostupnost kulturnih sadržaja i slobodu umjetničkog i medijskog izražavanja kao videće osobe. Osim što im omogućava usvajanje novih znanja i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme, audiovizualni sadržaj izvor je informacija te pruža mogućnost učenja, a jednako važno i zabave.

U Hrvatskoj ne postoji nacionalna strategija prilagodbe audiovizualnog sadržaja za osobe sa senzornim oštećenjima. Hrvatski kino prikazivači i televizije u svom redovnom programu rijetko nude pristupačne AV sadržaje, prilagođene odraslim osobama s oštećenjem vida kao i slijepoj i slabovidnoj djeci. Dok u Europi mnoge zemlje to već dugo rade.

Inkluzivnost u ovoj grani kulture i umjetnosti otvara mogućnost za širenje publike i produbljivanje znanja o kulturi i umjetnosti te ujedno i za jačanje kapaciteta zajednice.
Dosadašnja praksa slušanja audiodeskripcija je zastarjela – gledanje filmova u kinima putem slušalica i odašiljača za simultani prijevod. Tehnologija se svakim danom razvija te je stoga danas prijeko potrebno imati aplikaciju koja osobi s oštećenjem vida osigurava učitavanje i preuzimanje audiodeskripcije, dostupnost audiovizualnog sadržaja, mogućnost odabira filma te samostalnost korištenja audiovizualnog sadržaja i gledanja.

Pari Pikule i Centar za audiodeskriptivne djelatnosti i promicanje dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom predstavljaju mobilnu aplikaciju MovieReading prilagođenu hrvatskom tržištu koja koristi inovativne tehnologije i inovativan pristup dostupnim AV sadržajima za osobe s oštećenjem vida te tako osigurava inkluziju.

Aplikacija MovieReading sadrži audiodeskripcije odabranih filmova, a radi po sistemu prepoznavanja odnosno sinkronizacije audiodeskripcija s odabranim filmom. Dakle, omogućuje slušanje opisnih scena – audiodeskripcija pristupačnog filma, serije ili audiovizualnog sadržaja koji se prikazuje na bilo kojoj platformi; u kinu, na televizoru ili online. Potreban je samo pametni uređaj i slušalice te publika može samostalno uživati u filmskim čarima, korištenje aplikacije je besplatno.

U sklopu projekta organizirane su i edukativne radionice u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu kao stručno osposobljavanje korisnika koji su ciljana skupina, kako bi im pružili sve informacije te olakšali pristup i dostupnost kulturnih sadržaja putem aplikacije.

Ovaj projekt je realizirala udruga Pari Pikule koja se bavi promicanjem kulture, filma i umjetnosti te kroz aktivnosti organizacije filmskih festivala, kreiranja filmskih programa i kinodistribucije kontinuirano radi na razvoju publika i dostupnosti audiovizualnih djela.

Partner u projektu je Centar za audiodeskriptivne djelatnosti i promicanje dostupnosti kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom, a suradničke organizacije su: Universal multimedia access, Hrvatski savez slijepih, Pučko otvoreno učilište Varaždin, Art- kino Croatia, Kino mreža i Blitz-Cinestar. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskog audiovizualnog centra.

Foto: Samir Cerić Kovačević